Noteikumi Un Nosacījumi

1. Par šo dokumentu:

1.1 Šajā dokumentā ir izklāstīti LEMA Technology ("LEMA") pārdošanas nosacījumi ("Nosacījumi", "Šie Nosacījumi"), ko iegādājies Dīleris, A&D firma, Pircēju grupa, Gala lietotājs, Mazumtirdzniecības klients vai jebkurš cits. cita vienība ("PURCHASER")

1.2. LEMA var mainīt šos nosacījumus jebkurā laikā. Šīs izmaiņas neietekmēs pasūtījumus, kurus jau ir iesniedzis PURCHASER.

2. Definīcijas:

2.1 Šajos nosacījumos šādiem terminiem ir šāda nozīme:

- Darba diena: no pirmdienas līdz piektdienai. izņemot bankas vai citas svētku dienas

- Līgums: Līgums, kas noslēgts, kad LEMA piekrīt piegādāt PIRCHASER preces par norunātu cenu un kurā iekļauti šie nosacījumi

- Piegādes adrese: Piegādes adrese, kuru PURCHASER ir norādījusi LEMA.

- Preces: PURCHASER pasūtītās preces

- Cena: Preču cena, par kuru paziņojusi LEMA, un pēc tam piekrīt piegādāt Preces PIRCHASER

- LEMA: Ķīnā reģistrēts uzņēmums LEMA Technology, ar galvenā kontakttālruņa numuru: +86 10 69412688

- PIRKTĀJS: jebkura persona vai organizācija, kas pasūta preces no LEMA Technology

3 Lietojums:

3.1. Šie nosacījumi attiecas uz visiem PURCHASER veiktajiem pasūtījumiem, ja vien nav īpaši uzrakstīti un saskaņoti alternatīvi noteikumi. Nekādi citi noteikumi un nosacījumi nav piemērojami.

 

4. Cenu noteikšana:

4.1. Visi cenrāži, brošūras un katalogi ir paredzēti tikai kā orientējoši, un visu preču cena jāapstiprina LEMA, kad PIRCHASER veic pasūtījumu. Jebkurš LEMA piedāvājums sniegt preces plkst noteikta cena paliek atvērta tikai 30 dienas, ja vien LEMA kotācijā nav norādīts citādi. Pēc šī perioda LEMA piedāvājums tiks atsaukts.

 

5. Pirkuma pasūtījumi:

5.1. Preču piegādes līgums starp PURCHASER un LEMA tiek veidots, kad LEMA paziņo PIRCĒJAM par šeit norādīto Preču cenu un nosacījumiem ("pasūtījums"), un PIRCĒJS vēlas turpināt preču pasūtīšanu.

5.2. Jūs varat nosūtīt pirkuma pasūtījumus pa e-pastu mūsu tirdzniecības pārstāvim. Visos pirkuma pasūtījumos jāietver: pilnīga informācija par norēķiniem, ieskaitot norēķinu adresi, kontaktpersonu un tās tālruņa numuru. Pilnīga informācija par piegādi (kur preces jānosūta), tostarp fiziskā adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, kā arī visas īpašās piegādes prasības (par īpašiem piegādes pieprasījumiem var būt jāmaksā papildu piegādes maksa) un pieprasītais piegādes datumu diapazons (ārkārtīgi svarīgi - skatīt zemāk )

Pieprasītais piegādes datums ir obligāts pasūtījuma elements. Ja nenorādīsit piegādes datumu, pasūtījums tiks piegādāts, tiklīdz tas būs gatavs. Norādot piegādes datumu, kas ir agrāks par norādītajiem pasūtījuma izpildes laikiem, pasūtījums tiks piegādāts, tiklīdz tas būs gatavs. Ja ir nepieciešams noteikts piegādes datums, lūdzu, norādiet pieņemamu datumu diapazonu, jo noteiktā datumā to var nebūt iespējams piegādāt. Ja pasūtījumu nevar saņemt līdz noteiktam datumam, lūdzu, norādiet datumu “ne agrāk”, saprotot, ka pasūtījums var pienākt jebkurā laikā pēc šī datuma un tas ne vienmēr pienāk nākamajā dienā.

5.3. LEMA apstiprinātos pirkuma pasūtījumus nevar mainīt vai atcelt bez LEMA piekrišanas, un šī piekrišana var būt atkarīga no klienta piekrišanas apmaksāt paaugstinātus vai papildu izdevumus, kas radušies pieprasīto izmaiņu vai atcelšanas rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar divdesmit pieciem procentiem (25% ) atcelšanas maksa, ja pasūtījums tiek atcelts vai mainīts vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms paredzamā piegādes datuma, kā apstiprināts. Produktus ar pielāgotām opcijām nevar atcelt vai atgriezt.

6 Piegāde:

6.1. Visas piegādes izmaksas sedz PIRCHASER, ja vien LEMA rakstiski nevienojas citādi.

6.2. Piegāde notiek uz PURCHASER pasūtījumā norādīto piegādes adresi. Neviens pasūtījums netiks apstiprināts vai apstrādāts bez apstiprinātas piegādes adreses.

6.3 LEMA neuzņemas atbildību par jebkādiem Preču bojājumiem, kas radušies tranzīta laikā. Kad Preces atstāj LEMA noliktavu, viss Precēs esošais risks pāriet uz PIRCHASER.

6.4. Visi piegādes laiki ir aptuveni un var tikt mainīti. Jebkura piegādes aizkavēšanās nedod PIRCHASER tiesības ieturēt maksājumu, lai atteiktu Preču saņemšanu, saņemtu soda naudu vai izbeigtu Līgumu.

6.5 PIRKTĀJS ir atbildīgs par to, lai būtu droša un atbilstoša piekļuve Piegādes adresei precēm, kuras PIRCĒJS pasūtījis, ņemot vērā PIRKTĀJA pasūtīto preču lielumu, svaru un lielāko daļu. Ja nepietiekamas piekļuves dēļ pasūtītās preces nevar izkraut, preces var atgriezt kravas noliktavā un Var tikt piemērotas papildu kravas noliktavas nodevas un papildu piegādes nodevas.

6.6 Pircēja pienākums ir nodrošināt, ka PIRCHASER ir pareizi izmērījis zonu, kurā preces tiks uzstādītas (kā arī visas piekļuves zonas uzstādīšanas zonai), lai nodrošinātu pietiekamu piekļuvi, ņemot vērā

ņemiet vērā PIRCHASER pasūtīto preču lielumu, svaru un lielāko daļu.

6.7. Ja PIRKTĀJS nav klāt, lai savāktu Preces, vai PIRKTĀJS nepamatoti atsakās pieņemt Preces. LEMA var iekasēt PIRCHASER saprātīgas izmaksas par Preču atgriešanu kravas depo, saprātīgas glabāšanas izmaksas un saprātīgas maksas par Preču piegādi PIRCHASER. Nekādā gadījumā sūtījuma atteikums nenozīmē pasūtījuma atcelšanu vai prasību atgūt vai atteikt samaksu par pasūtījumu.

7. Nepārvarama vara:

7.1 Lai gan LEMA cenšas izpildīt visus pasūtījumus norādītajā izpildes laikā, daži apstākļi, kurus LEMA nevar kontrolēt, to var novērst. Šie apstākļi ietver tādas dabas katastrofas kā ugunsgrēks, plūdi, vardarbīgas vētras, pakalpojumu pārtraukšana, darba strīdi, izslēgšana, transporta grūtības, mašīnas kļūme, piegādātāju noklusējums, piegādātāju nespēja piegādāt preces vai sastāvdaļas vai līdzīgas nekontrolētas grūtības. Ja rodas šādi apstākļi. LEMA ir tiesības un tai tiek dots laiks, lai (i) meklētu alternatīvas vienošanās ar Pircēju, (ii) vairs nepiegādātu Preces un nodrošinātu PURCHASER pilnu kompensāciju, vai (ii) piegādātu preces tikai tad, kad to atļauj attiecīgie apstākļi.

 

8. Maksājuma nosacījumi:

8.1 PIRKTĀJS apņemas samaksāt cenu, piegādes izmaksas un visas citas vienošanās. Mēs iesakām PURCHASER izmantot Telegraphic Transfer (T / T) kā visizplatītāko metodi Ķīnā, ja PURCHASER vēlas piemērot jebkādus citus maksājumu noteikumus, piemēram, akreditīvu redzeslokā (l / C redzeslokā) vai dokumentus pret samaksu redzeslokā ( D / P redzeslokā), PIRCHASER pirms pasūtījuma veikšanas jāapstiprina mūsu tirdzniecības pārstāvim.

8.2. Ja nav norunāts citādi, Preču apmaksas noteikumi ir 70% no cenas, kas iepriekš samaksāta pasūtījuma veikšanas laikā, un samaksas atlikums, kas maksājams pirms nosūtīšanas datuma. Pasūtījuma izgatavošana netiks sākta, kamēr nav saņemts pirmais 70% depozīta maksājums. Ja abas puses vienojas par īpašu produktu izpildes laiku 4 nedēļas vai mazāk, pilns maksājums ir jāveic uzreiz pēc pasūtījuma.

8.3. Jebkuriem noteikumiem, kas nav 8.2. Punktā minētie, ir nepieciešams LEMA apstiprināts kredīta pieteikums.

8.4 Visi rēķini ir jāapmaksā LEMA juridiskās adreses beigās vai caur bankas kontu, kā norādīts Rēķinā. Ja nesamaksā līdz noteiktajam datumam.

LEMA ir tiesības (i) saņemt no PIRCHASER procentus 1% mēnesī par visām neatmaksātajām summām (ii) saņemt no PURCHASER vēl 10% no visām neatmaksātajām summām vai 100 USD (atkarībā no tā, kurš ir lielāks); un / vai (iii) pārtraukt un / vai bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt visus līgumus ar PURCHASER (ieskaitot šo līgumu) bez atlīdzības vai jebkādu summu atdošanas, kas samaksātas saskaņā ar šādiem līgumiem.

8.5 Visa, MasterCard un Western Union pieņem ar 3.75% apstrādes maksu.

8.6 Visi maksājumi jāveic ASV fondos.

 

9. Defekti un sūdzības:

9: 1 PIRKTĀJAM nekavējoties jāpārbauda Preces pēc ierašanās at piegādes adrese.

9.1.1. PASŪTĪJUMI, SAŅEMOT SŪTĪJUMUS

(i) PĀRBAUDIET SKAITU

Pārliecinieties, ka esat saņēmis tik daudz kastīšu, cik norādīts uzskaitē. Ja tiek atklāts kāds trūkums, precīzi norādiet, cik daudz kastes ir īss pārvadātāja piegādes kvītī, un lieciet autovadītājam atzīmēt trūkumu jūsu eksemplārā.

(ii) RŪPĪGI PĀRBAUDIET KATRU KARTONU KAITĒJUMAM

Ja ir redzami bojājumi, atzīmējiet šo faktu piegādes kvītī un lieciet autovadītājam skaidri atzīmēt bojājumus jūsu kopijā. Ja jums ir aizdomas, ka kartona saturs var būt bojāts, uzstājiet, lai autovadītājs paliek klāt, kamēr jūs atverat kastīti un kopīgi pārbaudāt tā saturu. Par visiem atklātajiem slēptajiem bojājumiem jāatzīmē arī piegādes kvīts un kopija. Noteikti saglabājiet kopiju.

(iii) TŪLĪT PĒC PIEGĀDES ATVĒRT VISAS KASTES UN PĀRBAUDĪT UZ IESPĒJAMU Bojājumu

Visas kastes ir jāatver un jāpārbauda, ​​vai tās saturs nav slēpts.

(iv) TŪLĪT ZIŅOT PAR LEMA KLIENTU PAKALPOJUMIEM (+86 10 69412688)

Ja tiek konstatēti bojājumi, par to nekavējoties jāziņo LEMA. Ja 5 kalendārās dienas pēc piegādes datuma nepaziņojat par slēptajiem bojājumiem, pārvadātājs prasību var noraidīt, un visas atbildības izmaksas var būt jūsu atbildība.

9.1.2. PASĀKUMI, KAS JĀVEIC, KAD PĀRVADĀTĀJS PĀRBAUDĪTU Bojātos priekšmetus

(i) KAUJOŠAJĀ ZONĀ Bojājuši POSTI

Pārliecinieties, vai bojātie priekšmeti nav pārvietoti no saņemšanas zonas. Ļaujiet inspektoram pārbaudīt bojātos priekšmetus, kastes, iekšējos iepakojuma materiālus un kravas pavadzīmi. Noteikti saglabājiet piegādes kvīti, jo, iesniedzot pretenziju, tā būs nepieciešama kā papildu dokumentācija.

(ii) PĒC INSPEKTORA AIZPILDES ZIŅOJUMA PIRMS PARAKSTĪŠANAS RŪPĪGI IZLASIET to

Ja nepiekrītat nevienam inspektora izteikumam par ziņojumu, neparakstiet to. Ja vien remonts nebūs pilnībā apmierinošs, pārliecinieties, ka inspektors pieprasa pārbaudes ziņojuma nomaiņu. Jauno vienumu var pasūtīt tikai tad, ja pārskatā ir norādīts “aizstāt”.

(iii) TURPINĀT KAITĒTU TIRDZNIECĪBU

Lai arī pārbaude ir pabeigta, bojātos priekšmetus nevar izmantot vai izmest bez rakstiskas pārvadātāja vai LEMA atļaujas. Pēc prasības atlīdzināšanas pārvadātājs vai nu paņems bojātos priekšmetus, vai arī nosūtīs vēstuli, kurā aicinās jūs atbrīvoties no preces.

9.2. Ja PIRKTĀJAM ir kādas sūdzības par Preču raksturu, daudzumu, kvalitāti vai ārējo stāvokli vai citas pamatotas sūdzības par Precēm. PIRKTĀJAM jāpaziņo LEMA piegādes laikā un jāreģistrē pārvadājuma dokumentu oriģinālā un / vai piegādes ziņojuma oriģinālā.

9.3. Ja PIRKTĀJAM ir sūdzības par kādu neredzamu Preces defektu. PIRKTĀJAM nekavējoties jāinformē LEMA par defekta atklāšanu. Jebkura Preču atgriešana notiek saskaņā ar LEMA rakstisku vienošanos.

9.4. Atgriezto preču pieņemšana vienmēr ir atkarīga no LEMA ieskatiem, un tā nenorāda uz LEMA vienošanos segt atgriešanas izmaksas. Sūdzības esamība neatbrīvo PURCHASER no PURCHASER pienākuma samaksāt cenu norādītajā termiņā.

9.5. Neierobežojot iepriekš minēto. PIRKTĀJAM nebūs tiesību atdot preces, ja:

(i) produkts ir izgatavots atbilstoši PURCHASER specifikācijām vai ir personalizēts PURCHASER; vai (ii) PIRKTĀJS jebkādā veidā ir iejaucies vai modificējis preces.

10. Saglabāšana:
· 10.1. Līdz cenas pilnīgai samaksai LEMA saglabā īpašumtiesības uz precēm, un Preces jāsaglabā to sākotnējā stāvoklī.
10.2 Nokavēta maksājuma gadījumā LEMA ir tiesības bez PIRCHASER riska un izmaksu un bez brīdinājuma atgūt preces no PURCHASER.
11. Darbības izbeigšana:

11.1. Ja PIRCHASER nepilda kādu no PURCHASER Līgumā noteiktajām saistībām vai ievēro kādu no turpmāk norādītajām garantijām, LEMA ir tiesības izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma. PIRKTĀJAM ir jāmaksā par visām precēm, kas nokomplektētas ar ražošanu, kuras ir nosūtītas (vai kuras paredzēts sūtīt) PURCHASER, un jāmaksā par visiem zaudējumiem ar absolūti fiksētu minimumu 30% no norunātās cenas (vai pasūtījumu gadījumā) kas saistīti ar pielāgotiem produktiem vai produktiem, kas izgatavoti nestandarta vai pielāgotā konfigurācijā, 50% no norunātās cenas).

12. Garantija:

12.1 LEMA piedāvā Pircējam ierobežotu produktu garantiju visiem produktiem. Kopš iegādes datuma LEMA garantija attiecas uz šādām precēm:

  • 3 gadu garantija rūpnieciskā līmeņa izstrādājumiem

Video sienas kontrolieris: VK sērija / VK Lite-B sērija / VK Lite-S sērija / NP Pro sērija

Matricas komutators: MT sērija / AM sērija

 

  • 2 gadu garantija komerciāla līmeņa produktiem

Video sienas kontrolieris: CR sērija, CS sērija, CE sērija, CL sērija, TK sērija, TM sērija, TS sērija

 

  • 1 gadu garantija displeja izstrādājumiem un citiem

LCD displejs, LED displejs, AV paplašinātājs, sadalītājs, video pagriešanas procesors, subtitru pārklājuma procesors, ģeometriskās korekcijas procesors, pārveidotājs, kabelis, kronšteins

 

12.2. Garantija ir spēkā tikai tad, ja PIRCHASER nekavējoties paziņo LEMA par jebkādu Preču defekta atklāšanu, kas tieši attiecināms uz dizaina vai ražošanas kļūdu. Visas papildu izmaksas, kas saistītas ar pieprasīšanu saskaņā ar šo garantiju, piemēram, nodokļus un piegādes izmaksas, sedz PURCHASER. Iesniedzot garantijas prasību, LEMA izmeklē iespējamo Preču defektu. Ja šīs izmeklēšanas rezultāti liecina, ka LEMA projektēšanas vai izgatavošanas rezultātā preces ir bojātas, nopirktās preces pilnībā vai daļēji aizstāj ar līdzīga rakstura un kvalitātes precēm.

12.2. Garantija netiks piemērota šādos neierobežotos gadījumos:

(a) jebkura preču nepareiza lietošana vai ļaunprātīga izmantošana, tostarp jebkura LEMA instrukciju neievērošana attiecībā uz preču lietošanu;

(b) jebkādu Preču apkopes trūkumu;

(c) ja preces ir izmantotas mērķim, kam tās nav paredzētas

(d) ja PIRCHASER neņem vērā kādu no šo Noteikumu noteikumiem.

12.3. Ja LEMA veic remontu, garantija attiecas tikai uz tiem remontiem, kurus LEMA ir piekritusi veikt, vai jebkurām LEMA piekritušām nomainīt rezerves daļām Līgumā. LEMA iekasē maksu no PIRCHASER par visām korekcijām, remontiem, pārveidojumiem un / vai paplašinājumiem, ja vien par tām nav panākta vienošanās sākotnējā līguma ietvaros.

12.4 Pielāgotus pasūtījumus nevar atcelt, kad tie tiek nodoti ražošanai.

13. Intelektuālais īpašums:

13.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pasūtījumu izpildes, ieskaitot vai attiecas uz jebkuriem zīmējumiem, tekstiem un zīmējumiem, ar šo PURCHASER licencē LEMA visā pasaulē neekskluzīvi. PIRKTĀJS veic visas darbības un noslēdz visus līgumus, kas nepieciešami, lai izpildītu šo klauzulu.

13.2 PIRKTĀJS garantē, ka Preču ražošana, ražošana un galīgā piegāde nepārkāpj nevienas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, un PIRCĒJS ar šo atlīdzina LEMA pret visām trešo personu prasībām, kas izriet no apgalvojumiem par trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un PIRCHASER atlīdzina LEMA zaudējumus (gan tiešus, gan netiešus), kas LEMA cieš. Kā līguma nosacījums PURCHASER piekrīt atļaut LEMA LEMA mārketinga un reklāmas portfelim izmantot Preču attēlus, kas uzstādīti PURCHASER atrašanās vietā. Ļaujot LEMA izmantot Preču attēlus un attēlus, PURCHASER automātiski pārsūtīs LEMA licenci šo attēlu bez ierobežojuma izmantošanai LEMA produktu un pakalpojumu reklamēšanai.

14. Nav atbildības par zaudējumiem uzņēmējdarbībā:

14.1. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem LEMA pilnībā atsakās no jebkādām tiešām vai netiešām garantijām attiecībā uz precēm. Tas neietekmē PURCHASER likumā noteiktās patērētāja tiesības.

2 LEMA nenesīs atbildību līgumā, deliktu (ieskaitot, bez ierobežojumiem, nolaidību), pirmslīguma vai citos paziņojumos (izņemot krāpnieciskus vai nolaidīgus sagrozījumus) vai citādi ārpus šiem nosacījumiem vai saistībā ar šiem nosacījumiem par: (i) jebkuru ekonomiskie zaudējumi (ieskaitot bez ierobežojumiem ieņēmumu, peļņas, līgumu, uzņēmējdarbības vai paredzamo ietaupījumu zaudējumus); vai (ii) nemateriālās vērtības vai reputācijas zaudēšana; vai (iii) jebkādus īpašus vai netiešus zaudējumus, kas tai pusei radušies vai radušies, kas izriet no jebkura nosacījuma vai saistībā ar šo noteikumu noteikumiem.
15. Vispārīgi:
15.1. PIRKTĀJA uzdevums: PIRKTĀJS nedrīkst nodot līguma priekšrocības vai jebkādas ar to saistītās tiesības nevienam citam bez iepriekšējas rakstiskas LEMA piekrišanas.
15.2 Uzņēmuma uzdevums: LEMA ir tiesības nodot Līguma priekšrocības un visus līgumā noteiktos parādus.
15.3 Apakšuzņēmuma līgumi: LEMA var slēgt apakšlīgumus par savām saistībām, kas izriet no Līguma.
15.4. Nederīgi noteikumi. Katrs no līguma noteikumiem ir atsevišķs un nošķirams, un, ja kāds no nosacījumiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai nederīgu, tas tiek atcelts, un pārējie noteikumi turpinās pilnā spēkā.
15.5 Atteikšanās: LEMA dažkārt pēc LEMA vienpersoniskas izvēles var izlemt neizmantot un negaidīt pirms LEMA tiesību izmantošanas. Ja LEMA to dara, LEMA joprojām ir tiesības jebkurā vēlāk uzstāt uz stingrajiem līguma noteikumiem.
15.6 Likumi un jurisdikcija: Līgumu reglamentē Ķīnas Tautas Republikas likumi, un Pekinas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija.

Parakstīties uz mūsu biļetenu

Saņemiet jaunākās ziņas par mūsu pakalpojumiem un produktiem.

Abonēt tagad

English English
Atbalsta centrs
telefons   +86 10 64912688
pastkastes   [e-pasts aizsargāts]
Sazināties

Autortiesības © 2020 LEMA Technology Visas tiesības aizsargātas            Sitemap | Noteikumi Un Nosacījumi | Juridisks  | SSL 

?>